Publiczna Szkoła Podstawowa im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek w Częstochowie

 Logo szkoły

al. NMP 58/60

42-200 Czestochowa

 

Wyszukiwarka

Historia

Artykuły

  • Historia szkoły

    SZKOŁY SIÓSTR ZMARTWYCHSTANEK W CZĘSTOCHOWIE

    Pierwszą szkołą średnią o typie zawodowym była Żeńska 7 – letnia Szkoła Przemysłowo Handlowa Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Częstochowie, powstała za namową kanoniczki Zofii Rzewuskiej. Projekt podjęła ówczesna przełożona s. Elżbieta Wyzińska i instytucję zorganizowała pierwsza jej dyrektorka s. Joanna Jurakowska....