Publiczna Szkoła Podstawowa im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek w Częstochowie

 Logo szkoły

al. NMP 58/60

42-200 Czestochowa

 

Wyszukiwarka

Kontakt

al. NMP 58/60

42-200 Czestochowa

tel. +48 34 324 98 54
e -mail: katsp@wp.pl

Inspektor Ochrony Danych (IOD) 
e -mail: iod@gszksp.pl

nr konta bankowego:
69 1020 1664 0000 3302 0375 2482